YÜZEY SERTLEŞTİRME HARÇLARI VE BETON KÜR MALZEMELERİ

SURFACE HRD – C

Korund Esaslı Yüzey Sertleştirme Harcı

TANIMI

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, mikro elyaf takviyeli, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren kalın tamir harcıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm Gri
Sarfiyat Miktarı 1.5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Esneme Mukavemeti 8 M Pa
Büzülme < 0,70 mm/m
Bitmiş Film Görüntüsü Şeffaf
Uygulama Sıcaklığı +5oC ile +35oC arası
Basınç Mukavemeti C 35 EN 13813
Uygulama Aletleri El Mikseri, Mikser Pompa, Düzeltme Malası, Kirpi Rulo

*    Yukarıda belirtilen değerler +23oC ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel tesislerin döşemelerinde, garaj ve otoparklarda, hangarlar ve mekanik atölyelerde, akaryakıt istasyonlarında, depolarda güvenle kullanılabilir.

AVANTAJLARI

Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır. 
Bünyesindeki özel kimyasal katkılar sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile tek bir yapı oluşturarak, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton ve şapın, aşınma, tozuma darbe dayanımlarını betonun üst kısmında arttırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama şap betonunda oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine aynen yansır. Yüzey sertleştirici uygulanacak beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer ve monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalmamalıdır. Projeye göre anolar yerleştirilir. Serpme uygulamasına başlamadan önce ano kenarlarında, derz boyunca ortalama, 5x5 cm üçgen kesitli beton mala ile alınmalıdır. Alınan beton yerine kıvamlı EKOKAT SURFACE HRD – C yüzey sertleştiricisi, mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük altında kırılmasını engeller. Yüzey sertleştiricisinin içindeki agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine ortam ve hava koşullarına göre beton üzerine çıkıldığında, 0.5- 1.5 cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde sertleştikten sonra geçilmelidir. 

Ürün, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve düzeltilmelidir. İlk önce, toplam sarfiyatın 2/3’ü beton yüzeyine serpilir ve makine ile yayılır. Yayılan malzemenin beton suyunu alarak nemlenmesi beklenmeli ve yüzey sertleştiricisinin, disk perdahı yapılarak, betonla bütünleşme-si sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır. Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra, rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığı sağlaması için, yüzey kürlenir. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygulama bittikten sonra anoların, birleşme yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, derzler oluşturulmalıdır. Derzler uygun mastikler ile doldurulmalıdır. 

AMBALAJ

25 kg’lık PE takviyeli kraft torba 
Bir palette (110x110 cm) 64 torba şlinkli.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

TS EN 1504-2 standardına uygundur.

  • EK 1030.010.25
  • Gri
  • EK 1031.030.25
  • Kırmızı
  • EK 1032.040.25
  • Sarı
  • EK 1033.050.25
  • Yeşil
SURFACE HRD – C
TÜKETİM HESAPLAYICI
Uygulama Kalınlığı ( mm )
Alan ( m2 )