EKOKAT PASTE EXTO - THN

Dış Cephe Macunu ( İnce Doku )

TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kolay uygulanabilen, dış cephe ince dokulu yüzey düzeltme macunudur. 

ÖZELLİKLER

Daha önce boyanmış ve kabarmış iç yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde fiziksel dayanımlı dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla her türlü boya uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü, yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Ekokat, Dış Cephe Macunu kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde bir kat EKOKAT PRIMER EXTO – S, Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulandıktan sonra dış cephe macunu uygulaması yapılmalıdır. EKOKAT PASTE EXTO – THN, Dış Cephe Macunu, yüzey düzgünlüğünü sağlayıncaya kadar spatül, esnek çelik mala ile katlar arası kurumaya dikkat edecek şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası kuruma süresi 2-4 saat arasıdır. 24 saat sonra zımparalanır. Uygun astar kullanılmak sureti ile her türlü boya uygulanabilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni uygulanmış macunlu yüzey bol esinti ve güneş ışığından korunmalıdır. Kullanılan gereçlerin, işlem bittikten sonra su ile temizlenmesi önerilir. Brüt Beton yüzeylerde kalıp yağı temizliğinden sonra, macun öncesi EKOKAT PRIMER BBA, Brüt Beton Astarı ile kullanılması önerilir. 

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) 

Dokunma kuruması: 1 saat 
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 500-1.000 gr/m2 arasında değişir. 
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

AMBALAJ

5 Kg plastik kova
25 Kg plastik kova

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
S 23: Buharını solumayın. 
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının. 
S 37: Uygun eldiven giyin. 
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

  • EC 512K.001.20
  • Beyaz
  • EC 512K.002.20
  • Renkli
EKOKAT PASTE EXTO - THN
TÜKETİM HESAPLAYICI
Uygulama Kalınlığı ( mm )
Alan ( m2 )